top of page
מחמם מים מהיר לכיור

SUPER 900/5.5KW מחמם מים מהיר לכיור

450.00 ₪מחיר

SUPER 900/5.5KW

4 מצבי חום לחסכון מרבי בחשמל

חימום מיידי ולכמות הנדרשת בלבד

ניתן להתקנה נסתרת מתחת לכיור

מספק מים חמים מיד וללא הגבלה 

ויותק ע"י חשמלאי מוסמך בלבד

אין צורך להמתין להגעת מים חמים מהדוד

חימום המים מתבצע מיד עם פתיחת הברז

המכשיר מחמם את כמות המים הדרושה בלבד

המחמם מיועד אך ורק למתקן חד-מופעי שגודל החיבור שלו לרשת החשמל הוא 40 אמפר

סרטי לד